Madhav Paudel

This is my personal blog for posting my own ideas and views. Scroll down to see my complete site.

Thursday, September 8, 2016

बेदनाको कथा

September 08, 2016
जाहाँ जान्छु संगै जान्छन्, तिम्रा यादहरु, साँझ उस्तै बिहान् उस्तै, उस्तै रातहरु....! सिरानीमा झर्छ आँशु, सिरानीमै सुक्छ,  तिम्ले दिए...